BRDS Result – NATA

NATA
2018

674
Students cleared NATA Exam 2018

NATA
2017

685

NATA
2016

681

NATA
2015

585

NATA
2014

496

NATA
2013

306

NATA
2012

298